AKTUALITY
25. 11. 2016 UNIGEO a.s. bude na veletrhu INFOTHERMA 2017

Společnost UNIGEO a.s. se ve dnech 23.-26.1.2017 zúčastní mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2017 – největší specializované výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů konané na výstavišti Černá Louka v Ostravě. více >>

14. 11. 2016 Prodloužení platnosti akreditace Laboratoře mechaniky zemin se současným rozšířením jejího zaměření.

více >>

12. 9. 2016 Pravidelný dozorový audit a audit na rozšíření rozsahu akreditace na odběr vzorků v ekologické a analytické laboratoři.

více >>

17. 7. 2015 Fúze UNIGEO a.s. a Touzimsky Geo, a.s.

více >>

13. 3. 2014 Základní zpráva a další služby v oblasti integrované prevence (IPPC)

UNIGEO a.s. - Divize Geologie a Životního Prostředí zajišťuje zpracování Základní zprávy dle § 4a novely zákona o integrované prevenci (zákon č. 69/2013 Sb.) a další služby v oblasti integrované prevence (IPPC) více >>

9. 1. 2014 Spolupráce UNIGEO a. s. s VŠB-TU Ostrava

Mezi firmou UNIGEO a.s. Ostrava a VŠB-TU Ostrava existuje dlouhodobá spolupráce na různých úrovních a to jak při společném řešení odborných problémů, tak i při zvyšování vzdělání. V současnosti spolupracují odborníci z Divize Saneko s fakultami FAST (Fakulta stavební) a HGF (Fakulta hornicko-geologická) na mnoha úrovních. více >>


VÝZNAMNÉ INFORMACE

MOTTO: Nejvyššími hodnotami pro UNIGEO a.s. je spokojenost zákazníka, kvalita práce, bezpečnost a ochrana životního prostředí.


 

 

 

       Na přelomu roku 2016/2017 oslaví UNIGEO a.s.
    již 65-letou tradici geologicko-průzkumných aktivit.

 

                   

 

           Více viz >>  Stručná historie společnosti

 

 

   


       

 

>> Certifikované manažerské systémy

>> Akreditované útvary