Laboratorní analýza vod a půd

Středisko analytické a ekologické laboratoře (SEAL)

Divize Geologie a životního prostředí


UNIGEO a.s.
Místecká 329/258
720 00 Ostrava - Hrabová

Ředitel divize
Ing. Vladan Podroužek
tel.: 596 706 290
mobil: 602 520 209
e-mail: podrouzek.vladan@unigeo.cz

Sekretariát divize
tel.: 596 706 289
fax: 596 706 282


Vedoucí laboratoře
Ing. Marie Sonntagová
tel : 596 706 368
e-mail: sonntagova.marie@unigeo.cz

Zástupce vedoucí laboratoře 
Mgr. Jarmila Musiolová
tel.: 596 706 341
e-mail: musiolova.jarmila@unigeo.cz