Prodloužení platnosti akreditace Laboratoře mechaniky zemin se současným rozšířením jejího zaměření.

 

Laboratoř mechaniky zemin, která je součástí divize SANEKO, získala v srpnu 2016 prodloužení akreditace dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 společností ČIA, o.p.s. Praha. Současně s tím byla provedena změna akreditované zkušební metody atmogeochemického výzkumu na Měření koncentrace metanu, oxidu uhličitého a sumy VOC automatickým analyzátorem s IR a PID detekcí. Udělení akreditace je nově platné do 17.8.2021.

V současné době tak má laboratoř 19 akreditovaných zkoušek, z toho 5 zkoušek provádí mimo své stálé prostory, tzv. polní zkoušky.

(viz zde)