Ředitelství

UNIGEO a.s.
Místecká 329/258
720 00 Ostrava - Hrabová

IČ:   45192260
DIČ: CZ45192260

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 386

 

tel. - recepce:    596 706 111
fax - podatelna: 596 721 197


 

UPOZORNĚNÍ pro naše dodavatele:

Pokud posíláte daňové doklady (faktury) v elektronické podobě, posílejte je výhradně na e-mailovvou adresu faktury@unigeo.cz

Pokud daňové doklady budou posílány na jiné adresy naší domény, než je uvedeno výše, pak nebudou akceptovány. Rovněž, jakékoli jiné dokumenty posílané na e-mailovou adresu pro faktury, které nenesou atributy daňového dokladu, nebudou akceptovány a budou zařazeny do nevyžádané pošty.
Děkujeme za pochopení.

 


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - KONTAKTY

* Úsek generálního ředitele
 


Sekretariát
Pavla Doniecová
tel.: 596 706 226
e-mail: doniecova.pavla@unigeo.cz 

Útvar bezpečnosti práce, požární ochrany a řízení jakosti 
Ing. Petr Bárta, Ph.D. 
tel.: 596 706 231
e-mail: barta.petr@unigeo.cz
 


* Úsek ekonomického ředitele

Ing. Ladislav Cifrain

ekonomický ředitel

Sekretariát
Vlasta Kneblová
tel.: 596 706 241
e-mail: kneblova.vlasta@unigeo.cz 


Útvar informační soustavy
Ing. Marie Pavlíková
tel.: 596 706 240
e-mail: pavlikova.marie@unigeo.cz

 

Útvar personalistiky a mezd
Ing. Silvie Verešová
tel.: 596 706 225
e-mail: veresova.silvie@unigeo.cz

 

Útvar informatiky
Ing. Radan Koudela
tel.: 596 706 267
e-mail: koudela.radan@unigeo.cz