Společnost UNIGEO a.s. obhájila „ISO certifikace“.

Naše společnost, stejně jako v minulých letech, v dubnu 2022 obhájila certifikát ISO zavedeného systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle nové ČSN ISO 45001:2018 bez zjištěných neshod. Současně proběhl recertifikační audit systému  managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016.

certifikát ČSN EN ISO 9001 v oboru řízení kvality

certifikát ČSN EN ISO 14001 v oboru řízení ochrany životního prostředí

certifikát ČSN ISO 45001 v oboru řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci