Společnost UNIGEO a.s. obhájila „ISO certifikace“.

Začátkem května 2023 (stejně jako v minulých letech) společnost obhájila certifikáty zavedeného systému managementu BOZP dle ČSN ISO 45001: 2018 ČSN EN ISO 9001: 2016, systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001: 2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001: 2016 bez zjištěných neshod.

certifikát ČSN EN ISO 9001 v oboru řízení kvality

certifikát ČSN EN ISO 14001 v oboru řízení ochrany životního prostředí

certifikát ČSN ISO 45001 v oboru řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci