Laboratorní analýza vod, zemin a odpadů

Divize Geologie, těžby a sanace

Laboratoř SEAL

Ing. Marie Sonntagová
tel : 596 706 368
e-mail: sonntagova.marie@unigeo.cz