Hořice – Územní plán – SEA (Strategic Environmental Assessment)

Dokumentace vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) dle přílohy č. 1 k zákonu č. 183/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a stavebním řádu (stavební zákon).

2017