Ekologické práce

Provádíme komplexně nápravná opatření starých ekologických zátěží a další posudkovou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Provádíme:

  • Ekologické audity
  • Analýzy rizik vlivů na životní prostředí a studie proveditelnosti
  • Dokumentace a posudky pro hodnocení vlivu staveb, činností a technologií na životní prostředí (proces E.I.A.)
  • Supervizní činnost
  • Průzkumy starých ekologických zátěží a návrhy sanačních opatření
  • Řešení problematiky odpadů
  • Monitoring mikroklimatu
  • Konzultační a posudkovou činnost