Český Těšín – autobusové nádraží a terminál – analýza rizik

Provedení vystrojených a nevystrojených vrtů, odběry vzorků vod a zemin, analýzy na C10-C10, MTBE, PAU, BTEX, fenoly, zpracování analýzy rizik dle MP MŽP z března 2011, variantní návrh sanace zemin a podzemních vod.

 

11/2017