Ostrava – Sokolská – supervize

Supervize doplňkových průzkumných prací na sanované lokalitě a oponentura AAR, odběr supervizních vzorků vod a zemin, analýza na C10-C40, PAU, ClU, NEL.

07/2017 – trvá