Mikulovice – vodní zdroj – hydrogeologický průzkum

Vyhledání perspektivního místa, vybudování a ověření vydatnosti průzkumného vrtu jako budoucího vodního zdroje pitné vody pro obec Mikulovice.

2015