Ostrava – Hrušov – OZO – monitoring 2016

Kvartální vzorkování podzemních a povrchových vod v okolí skládky TKO.

2016