IGP Trutnov – státní hranice, podrobný geologický průzkum

Byly realizovány průzkumné jádrové vrty kolovou a pásovou soupravou (VHS 382) v nepřístupných místech – lesy, svažitý terén. Vrty byly provedeny na sucho s korunkou z tvrdokovu o průměrech 220/175/156/137 mm, ve skalním podloží pak bla použita technologie wire-line s vodním výplachem a korunkou 109/76 mm. Na lokalitě bylo odvrtáno 123 vrtů o celkové délce 359 m – přesněji:

  • 5 kusů hydrogeologických vrtů 102 m
  • 9 monitorovacích vrtů v délce 97 m
  • 109 inženýrsko-geologických vrtů v celkově odvrtané délce 160 m
  • nejhlubší realizovaný vrt na lokalitě byl do hloubky 56 m