Ochrana životního prostředí

Divize Geologie a životního prostředí

Vedoucí střediska hydrogeologie a ochrany životního prostředí

Ing. Lenka Žáková
tel.: 596 706 297
mobil: 721 184 190
e-mail: zakova.lenka@unigeo.cz