Inženýrská geologie a inženýrsko geologický průzkum

Divize Geologie, těžby a sanace

Ředitel divize

Ing. Marek Paliza
mobil: 724 612 203
e-mail: paliza.marek@unigeo.cz