Inženýrská geologie a inženýrsko geologický průzkum

Divize Geologie, těžby a sanace

Středisko inženýrské a ložiskové geologie

Ing. Marek Paliza
tel.: 596 706 290
mobil: 724 612 203
e-mail: paliza.marek@unigeo.cz