Inženýrská geologie a inženýrsko geologický průzkum

Divize Geoprůzkum

Středisko inženýrské a ložiskové geologie

Vedoucí střediska

Ing. Marek Paliza
tel.: 596 706 296
mobil: 724 612 203
e-mail: paliza.marek@unigeo.cz