Reference

Ložisková geologie plynných a kapalných uhlovodíků

Středisko ložiskové geologie ropy a plynu dlouhodobě zpracovává a vyhodnocuje údaje o územích perspektivních z hlediska možných akumulací plynných…

Read More…