Ložisková geologie plynných a kapalných uhlovodíků

Středisko ložiskové geologie ropy a plynu dlouhodobě zpracovává a vyhodnocuje údaje o územích perspektivních z hlediska možných akumulací plynných či kapalných uhlovodíků. Na základě interpretace seismických měření vyhodnocuje geologickou a strukturní stavbu zájmových oblastí. Lokalizuje průzkumné vrty a zpracovává jejich projektovou dokumentaci.

01/2008 – pokračuje