Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní

K opravě vodního díla Šance bylo přistoupeno na základě zkušeností získaných po povodních v předchozích obdobích. Účelem prací je zvýšení průtoku bezpečnostního přelivu tak, aby zvládl odvést 1000 – letou vodu.  Při opravě bezpečnostního přelivu bylo naší společností vyvrtáno cca 1 500 m stabilizačních vrtů.

Součástí díla byl stavební objekt Sanace sesuvu Řečice, na kterém se naše společnost podílela provedením monitorovacích vrtů v celkové délce 400 m.

Rovněž utěsnění koruny hráze pomocí jílocementové směsi v množství cca 400 m3 zajišťovala naše společnost.

Stavební objekt Zajištění svahu skluzu naše společnost provedla pomocí lanových kotev v celkovém rozsahu cca 1000 m.

Termín realizace: říjen 2015 – květen 2018