Komplexní řešení problematiky metanu

 

Záměrem této zakázky je realizace souboru technických opatření vedoucích k zajištění řízeného a bezpečného odvádění důlních plynů z podzemí. Od začátku akce naše divize zhotovila v ostravsko-karvinské oblasti 48 odplyňovacích vrtů o celkové délce 5 856 m včetně zbudování bezpečnostních oplocenek.

Termín realizace: srpen  2011 – prosinec 2018