I/69 Vsetín – rampa Inženýrsko geologický průzkum

Naše společnost v rámci podrobného inženýrsko geologického průzkumu provedla  22 svislých průzkumných vrtů o celkové délce 333 m. Vrty byly vystrojeny PVC zárubnicemi  o průměru 160 mm, které byly ve zvodnělých úrovních štěrbinově perforované. Zárubnice byly vystředěny a opatřeny centrátory ve dnech vrtů byly osazeny kalníky. Mezikruží vrtu bylo obsypáni tříděným štěrkem frakce 4-8 mm při povrchu těsněno jílováním. Zhlaví vrtu bylo uzavřeno ocelovou ochrannou pažnicí s uzamykatelným uzávěrem. Pro vyhodnocení bylo uloženo vrtné jádro.

Termín realizace: duben 2017 – květen 2017