D1 Brno – šestipruh, podrobný geotechnický průzkum

Jedná se o vyhloubení nevystrojených inženýrsko-geologických vrtů a vystrojených hydrogeologických vrtů o celkové délce 652 m a maximální hloubce do 30 m. Požadované vrty byly vystrojeny PVC výstrojí průměru 125 mm s výplní mezikruží kačírkem frakce 4/8 mm. Zhlaví vrtu jsou opatřena uzamykatelnou ocelovou zárubnicí se signální tyčí výšky 1,8 m.

Termín realizace: říjen 2017 – leden 2018