I/46 Týneček – Šternerk, inženýrsko-geologický průzkum

Jedná se o realizaci 60 jádrových vrtů do hloubky 17 m o celkové délce 402 m v rámci doplňkového geotechnického průzkumu pro realizaci mimoúrovňového křížení místní účelové komunikace Týneček s I/46.  Vrty byly odvrtány vrtnou soupravou H 50 s použitím tvrdokovové korunky průměru 175/156/137 mm a pro stabilitu svislosti vrtů byla použita manipulační pažící kolona o průměru 152 mm. Vrtné jádro bylo ukládáno do vzorkovnic a předáno objednateli.

Termín realizace: září 2017 – listopad 2017