Sesuv na trati Broumov Bylnice, monitorovací vrty

Předmětem této zakázky bylo provedení monitorovacích vrtů v počtu celkem 20 vrtů. Přičemž 11 vrtů bylo provedených s výnosem jádra do hloubky 25 m a 2 z nich byly vystrojeny jako hydrogeologické v provedení PVC trubek DN 110 mm s obsypem kamenivem frakce 4-8 mm a při povrchu jílovým těsněním.  Dalších 9 vrtů bylo provedeno jako inklinometrické pro sledování posunu vrstev a vystrojené PVC trubkou DN 73 mm se zalitím mezikruží cemento-bentonitovu zálivkou.

Termín realizace: srpen 2017 –  září 2017