Brno – retenční nádrž Královky, průzkum

Průzkum – 9 inženýrsko-geologických vrtů a 5 hydrogeologických jádrových vrtů s celkovou délkou vrtání 300m. Realizováno vrtnou soupravou HVS 482  a ADBS.
Hydrogeologické vrty  vystrojeny perforovanou PVC pažnicí DN 125 mm  se šroubovatelnými spoji; mezikruží vrtů  vyplněno praným kačírkem1,4/4 mm a utěsněny cemento-bentonitovou zálivkou.  Inženýrsko-geologické vrty o průměrech 275/220/175 mm,v výstrojeno PVC pažnicí DN 125 mm se závitovým spojem a kalníkem, mezikruží vrtů  vyplněno kačírkem frakce 1,6 – 4 mm  a svrchní část utěsněna bentonitem.