Inženýrsko-geologický průzkum Poštorná

Podrobný petrografický popis vytěženého jádra – mělká sondáž jádrovými vrty do hloubky 4 m o vrtném průměru 50 mm.

Ve vytipovaných ohniscích jádrové  hydrogeologické vrty o průměru 200 mm, vystrojené až na bázi kvartéru; PVC zárubnice o průměru 140 mm, s perforací od hl. 2,0 m  na dno,  použity plastové centrátory;  mezi stěnou vrtu a výstrojí je výplň praným tříděným štěrkem frakce 4 – 8 mm, svrchní část vrtů jsou utěsněny jílovým těsněním.

03/2017