6114/Moravia-vysokotlaký plynovod v úseku Tvrdonice-Libhošť – IG průzkum

Zpracování komplexního podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu včetně realizace geofyzikálního korozivního průzkumu. Návazně bylo provedeno hodnocení potenciálního vlivu sesuvných území na trasu projektovaného plynovodu včetně  stabilitních výpočtů a návrhu sanačních opatření, geotechnický monitoring nejrizikovějších lokalit z hlediska možnosti vzniku svahových nestabilit a provedení inklinometrického měření ve vystrojených inklinometrických vrtech. V roce 2016 byl v projektované trase VTL plynovodu realizován doplňující IGHG průzkum a v roce 2017 pedologický průzkum.

2012-2017