Heřmanice – ulice Nad Vodárnou

Zpracování komplexního podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, realizace dendrologického průzkumu, provedení stabilitních výpočtů včetně návrhu sanačních opatření.

2017