Mělník – zpracování geotechnického průzkumu elektrárny

Zpracování komplexního podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu včetně realizace geofyzikálního korozivního a radonového průzkumu.

2016