Česká Ves – Za Řetězárnou – sanace sesuvu

Zpracování komplexního inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, provedení stabilitních výpočtů, návrh sanačních opatření.

2010