Babice – Staré Město, rychlostní silnice R55, stavba 5507

Zpracování komplexního podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu včetně zpracování pasportů mostních objektů pro výstavbu rychlostní silnice R55.

2007