Geologické dokumentace lomů a štěrkopískoven

Geologická dokumentace povrchové těžby lomů a štěrkopískoven periodicky opakující se 1x ročně se zaměřením na postup těžby, pořízení fotodokumentace, zaměření tektonických poruch, u těžby probíhající z vody sestrojení izolinií povrchu dna, báze a zbývající mocnosti suroviny. Předmětem dokumentace jsou od roku 2007 desítky lomů a štěrkopískoven na celém území ČR.

2007- dosud