Reference

Mongolsko – Sergelen, Zaamar

Ložiskový průzkum a přepočet zásob rozsypových ložisek zlata v Mongolsku. 2007-2008…

Read More…

Ložiskové a průzkumy výhradních ložisek kamene a štěrkopísků

Ložiskové průzkumy štěrkopísků Hulín a stavebního kamene Mokrá, realizace ložiskových…

Read More…

Návrh na odpis zásob výhradních ložisek kamene a štěrkopísku

Odpis zásob výhradního ložiska štěrkopísků Hustopeče nad Bečvou a výhradního…

Read More…

Výpočty a přepočty zásob výhradních ložisek kamene a štěrkopísku

Přehodnocení výpočtu zásob výhradních ložisek kamene např. Nová Ves u…

Read More…

Geologické dokumentace lomů a štěrkopískoven

Geologická dokumentace povrchové těžby lomů a štěrkopískoven periodicky opakující se…

Read More…