Návrh na odpis zásob výhradních ložisek kamene a štěrkopísku

Odpis zásob výhradního ložiska štěrkopísků Hustopeče nad Bečvou a výhradního ložiska kamene Olšany.

2013-2015

Výpočty a odpisy zásob výhradních ložisek byly projednány a schváleny Komisí pro projekty a závěrečné zprávy Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.