Ložiskové a průzkumy výhradních ložisek kamene a štěrkopísků

Ložiskové průzkumy štěrkopísků Hulín a stavebního kamene Mokrá, realizace ložiskových vrtů, dokumentace vrtného jádra.

2015-2016