Těžba zemního plynu Janovice

Společnost UNIGEO a.s. je držitelem licence na výrobu zemního plynu. Od roku 2005 probíhá těžba zemního plynu ze sondy Ja3a v Janovicích. Těžený zemní plyn je v areálu sondy upraven na požadované kvalitativní parametry a následně dodáván do distribuční sítě společnosti innogy.

Odběratel : innogy Energie, s.r.o.