Těžba nerostných surovin

Dlouhodobě provádíme práce spojené s těžbou přírodních uhlovodíků, ropy a zemního plynu. Těžba probíhá v prostoru Moravskoslezských Beskyd v české části hornoslezské pánve. Těžební střediska jsou citlivě začleněna do krajiny v souladu s požadavky ochrany životního prostředí.

 

Provádíme:

  • Přípravu a realizaci výstavby technologických zařízení pro těžbu, úpravu a přepravu zemního plynu (VTL plynovody)
  • Těžbu ložisek zemního plynu
  • Součinnost s přejímacími a kontrolními zástupci odběratelů v rámci aplikovaného systému řízení jakosti (závazné technické a dodací podmínky)
  • Úpravu těžených uhlovodíků na parametry požadované dodavatelsko-odběratelskými smlouvami
  • Zajišťování bezpečnosti práce, těžebního provozu a ochrany životního prostředí (technický dozor, stálá inspekční služba, kooperace s Hlavní báňskou záchrannou stanicí v Hodoníně).