Geotechnika a geotechnický průzkum

Divize Saneko

Ředitel divize

Marek Štvrtňa
mobil: 608 955 584
e-mail: stvrtna.marek@unigeo.cz