Geotechnika a geotechnický průzkum

Divize Saneko

Ředitel divize

Ing. Ján Bubrín
tel.: 596 706 204
mobil: +420 602 795 850
e-mail: bubrin.jan@unigeo.cz

Středisko stavební výroby

Hlavní stavbyvedoucí

Marek Štvrtňa
mobil: +420 608 955 584
e-mail: stvrtna.marek@unigeo.cz