Reference

IGP Trutnov – státní hranice, podrobný geologický průzkum

Byly realizovány průzkumné jádrové vrty kolovou a pásovou soupravou (VHS…

Read More…

Inženýrsko-geologický průzkum Poštorná

Podrobný petrografický popis vytěženého jádra – mělká sondáž jádrovými vrty…

Read More…

Brno – retenční nádrž Královky, průzkum

Průzkum – 9 inženýrsko-geologických vrtů a 5 hydrogeologických jádrových vrtů…

Read More…

Sesuv na trati Broumov Bylnice, monitorovací vrty

Předmětem této zakázky bylo provedení monitorovacích vrtů v počtu celkem 20…

Read More…

I/46 Týneček – Šternerk, inženýrsko-geologický průzkum

Jedná se o realizaci 60 jádrových vrtů do hloubky 17…

Read More…

D1 Brno – šestipruh, podrobný geotechnický průzkum

Jedná se o vyhloubení nevystrojených inženýrsko-geologických vrtů a vystrojených hydrogeologických…

Read More…

I/69 Vsetín – rampa Inženýrsko geologický průzkum

Naše společnost v rámci podrobného inženýrsko geologického průzkumu provedla  22 svislých…

Read More…

Komplexní řešení problematiky metanu

  Záměrem této zakázky je realizace souboru technických opatření vedoucích…

Read More…

Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní

K opravě vodního díla Šance bylo přistoupeno na základě zkušeností…

Read More…