Budišov nad Budišovkou – vodní nádrže – hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum

Vyhodnocení výsledků geologického průzkumu pro rekonstrukci hrázových malých vodních nádrží „Bílčická“ a „U Kostela“ v k. ú. Lesy 615544 (obec Budišov nad Budišovkou).

2017