Budišovice – vodní zdroj – II. etapa prací – realizace

Realizace hydrogeologického průzkumu s cílem provedení vystrojeného průzkumného vrtu HB-1 jako budoucího zdroje vody pro zásobení obce pitnou vodou. Realizace vystrojeného vrtu do hloubky 70 m, hydrodynamické zkoušky – expresní a dlouhodobá s vyhodnocením vydatnosti vrtu, laboratorní analýzy, vyjádření hydrogeologa  k odběru podzemní vody, zajištění zpracování projektové dokumentace, která je podkladem pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

2017