Dolní Životice – OpaLL – AGRI

Měření a vyhodnocení hydrodynamické zkoušky na zaplavených zasakovacích studních, ověření komunikace mezi jednotlivými studnami a komunikace s původně nezvodněným kolektorem určeným k zasakování, návrh obnovy funkčnosti.

04/2017