Javorník – vodní zdroje

Vyhledávací hydrogeologický průzkum pro zajištění zdrojů podzemní pitné vody pro posílení stávajících zdrojů hromadného zásobování města Javorník.

Hydrogeologické mapování, geofyzikální práce, projekt podrobného hydrogeologického průzkumu, zajištění, autorský a technický dozor odběratele pří realizaci vrtných prací.

2015-2017