Zlaté Hory – CSV – odběr a rozbor odpadní vody

Pravidelný čtvrtletní monitoring vypouštěných odpadních vod z průmyslového areálu do veřejné kanalizace a povrchového toku.

2015-2017

Akreditované odběry a analýzy vzorků odpadních vod z práškové lakovny a z čistírny zaolejovaných vod.

2015-2017