Ostrava – Kunčice – přístavba – zasakování dešťových vod

Předběžný hydrogeologický průzkum, zhodnocení schopnosti horninového prostředí zasakovat dešťové vody ze střechy, byly provedeny nálevové a vsakovací zkoušky pro určení vsakovací schopnosti horninového prostředí.

2016