Rýmařov – vodní nádrže – hydrogeologický průzkum

Vyhodnocení geologických poměrů v prostoru stavby retenčních nádrží na území města Rýmařov.

2016