Karlovice – studna – návrh ochranných pásem

Hydrogeologický posudek pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního zdroje balené kojenecké vody.

2016