Třinec – TŽ – Halda – III. etapa monitoring r. 2017

Kvartální monitoring podzemních a povrchových vod, dynamický odběr vzorků z vrtů a povrchových toků, měření základních fyzikálně-chemických parametrů a specifických parametrů pro určení základního chemismu vod, realizace nových vystrojených vrtů,  hydrodynamické zkoušky, závěrečné vyhodnocení včetně výpočtu transportu kontaminantů, návrh programu monitoringu.

 

2017