Biocel – monitoring

Sledování kvality podzemních vod v průmyslovém areálu (sírany, Na, Cl, CHSK).

1997 – dosud