Slezskoostravský hrad – revitalizace prostředí, objekt SO-11

Sanace podzemní vody v okolí areálu hradu, postsanační monitoring po sanaci vod (NEL, PAU, fenoly, kyanidy, amonné ionty).

2013 – dosud